Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1840
Nazwa zespołu (kolekcji):  Waga Miejska | MKZ