Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1957
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ
Opis fizyczny:  6,5x18 cm; czarno-biała