Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1944
Autor/Twórca:  Kappel
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ