Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1945
Autor/Twórca:  Zbigniew Zielonacki
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ
Opis fizyczny:  12x17,5 cm; czarno-biała