Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1945
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ
Opis fizyczny:  9x14 cm; czarno-biała