Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  07.07.1945
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ
Opis fizyczny:  17x11,5 cm; czarno-biała