Typ obiektu:  fotografia
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ
Opis fizyczny:  17,5x23 cm; czarno-biała