Typ obiektu:  pocztówka
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ
Opis fizyczny:  9x14 cm; czarno-biała