Typ obiektu:  fotografia
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ
Hasła przedmiotowe:  Stare Miasto, rynki, architektura, zabytki, plany
Opis fizyczny:  18x16,5 cm; czarno-biała