Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  22.02.1975 – 23.02.1975
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  szkoły, wizyty, spotkania
Właściciel:  Stanisław Wiktor