Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  22.02.1975 – 23.02.1975
Miejsce:  Manieczki
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Właściciel:  Stanisław Wiktor