Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  24.11.1974
Miejsce:  Śrem
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  osiedla, bloki
Właściciel:  Stanisław Wiktor