Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  24.11.1974
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  szkolnictwo, szkoły, budynki
Właściciel:  Stanisław Wiktor