Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1942
Autor/Twórca:  Kappel
Nazwa zespołu (kolekcji):  Kościół św. Kazimierza | MKZ