Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  06.07.1956
Autor/Twórca:  F. Kułakowski
Nazwa zespołu (kolekcji):  Kościół św. Kazimierza | MKZ