Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  04.1996
Autor/Twórca:  Brunon Cynalewski
Nazwa zespołu (kolekcji):  Ulica Bydgoska | MKZ