Typ obiektu:  broszura
Data obiektu:  1919
Miejsce:  Poznań
Właściciel:  Dobrosława Nowak
Sygnatura:  CYRYL_69_1_1_1_0001