Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  08.08.1997 – 10.08.1997
Autor/Twórca:  Brunon Cynalewski
Hasła przedmiotowe:  dzielnice, Śródka, mosty, przęsła, rzeki, Cybina, powodzie, kolej
Opis fizyczny:  19x14 cm; czarno-biała