Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1968
Autor/Twórca:  Wincenty Basiński
Nazwa zespołu (kolekcji):  Rynek Śródecki | MKZ
Hasła przedmiotowe:  Śródka, miasteczka, dzielnice, rynki, ulice, kamienice, domy