Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  08.03.1950
Sygnatura:  CYRYL_45_2_2_1_0067