Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  13.10.1948
Autor/Twórca:  Z. Fligierski
Hasła przedmiotowe:  dokumentacje, podania, gospodarka lokalowa
Sygnatura:  CYRYL_45_2_2_1_0027