Opis:  Widok na pl. Wielkopolski (daw. plac Sapieżyński), który od wielu lat pełni funkcję targowiska. Plac otaczają tory tramwajowe tworzące pętlę tramwajową, jednakże współcześnie jest ona używana jedynie na wypadek awarii lub remontów sieci tramwajowej. Po prawej stronie widoczny fragment budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  29.04.1975
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  place, targowiska, rynki
Właściciel:  Stanisław Wiktor