Opis:  projekt decyzji
Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  19.04.1969