Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  29.04.1975
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  szkoły, technika
Właściciel:  Stanisław Wiktor