Opis:  skala 1:50
Typ obiektu:  projekt
Data obiektu:  1974
Autor/Twórca:  proj. Irena Rosińska
Hasła przedmiotowe:  projekty, dekoracje, reklamy, neony, zakłady, energetyka