Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  1925
Nazwa zespołu (kolekcji):  Most Chwaliszewski | MKZ