Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1969
Autor/Twórca:  W. Basiński
Nazwa zespołu (kolekcji):  Port rzeczny na Warcie | MKZ