Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  08.02.1962
Autor/Twórca:  F. Bajerlein
Hasła przedmiotowe:  reklamy, towarzystwa, szyldy, projekty