Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  06.10.1961
Autor/Twórca:  F. Bajerlein
Hasła przedmiotowe:  reklamy, towarzystwa, szyldy, projekty
Opis fizyczny:  A4; j. polski; pieczęć