Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  11.04.1963
Autor/Twórca:  Henryk Kondziela
Hasła przedmiotowe:  neony, reklama, projekty, sklepy, konserwatorzy, urzędy
Sygnatura:  CYRYL_45_2_2_9_0009