Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  28.10.1960