Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  05.10.1960