Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  04.10.1960
Autor/Twórca:  Z. Łomski