Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  05.04.1962