Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  15.03.1962
Autor/Twórca:  D.H. Różanowski