Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  08.06.1975
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Właściciel:  Stanisław Wiktor