Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  03.06.1975 – 04.06.1975
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  sklepy, konkursy
Właściciel:  Stanisław Wiktor