Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  18.04.1968
Hasła przedmiotowe:  neony, reklama, projekty, poczta