Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  16.08.1975 – 17.08.1975
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Właściciel:  Stanisław Wiktor