Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  09.07.2005
Autor/Twórca:  Jerzy Miecznikowski
Hasła przedmiotowe:  architektura, budynki, kościoły, klasztory, zabytki
Opis fizyczny:  3,5x2,5 cm; kolorowy
Właściciel:  Jerzy Miecznikowski
Sygnatura:  CYRYL_47_1_12_0021