Opis:  skala 1:1000
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1948
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Witkowska
Hasła przedmiotowe:  plany, mapy, kartografia, ulice, Wola
Sygnatura:  CYRYL_15_0_9_3_0119