Opis:  duży fort reditowy, którego budowę ukończono w 1842 roku, rozebrany w latach powojennych
Typ obiektu:  rysunek
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Piechowiak (?)
Sygnatura:  CYRYL_18_11_17_0001