Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  11.04.1975
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  sklepy
Właściciel:  Stanisław Wiktor