Opis:  wystawa odbyła się w salach redutowych Teatru Narodowego w Warszawie w dniach 2-17 maja 1959 r., Ryszard Kulm był projektantem architektury wystawy, projektantem plakatu i współautorem grafiki (współudział Ryszarda Skupina i Jerzego Rybarczyka), projekty wykonano w ramach prac w Zespole 22; na otwarcie wystawy zaproszono licznych przedstawicieli prasy, radia i telewizji, Ryszard Kulm jako naczelny projektant otrzymał nagrodę od Krajowego Związku Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego w postaci magnetycznego aparatu natryskowego (pismo z dnia 18 maja 1959 r.), natomiast Zespół 22 otrzymał dyplom uznania za opracowanie i wykonanie oprawy plastyczno-architektonicznej wystawy
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1959
Miejsce:  Warszawa
Autor/Twórca:  Ryszard Kulm
Opis fizyczny:  6,5x7 cm; czarno-biała
Właściciel:  Jacek Kulm