Opis:  wystawa odbyła się w salach redutowych Teatru Narodowego w Warszawie w dniach 2-17 maja 1959 r., Ryszard Kulm był projektantem architektury wystawy, projektantem plakatu i współautorem grafiki (współudział Ryszarda Skupina i Jerzego Rybarczyka), projekty wykonano w ramach prac w Zespole 22; obok szkiców pieczęć Krajowego Związku Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego - zgoda na realizację z dnia 24 marca
Typ obiektu:  rysunek
Data obiektu:  1959
Miejsce:  Warszawa
Autor/Twórca:  Ryszard Kulm
Właściciel:  Jacek Kulm
Sygnatura:  CYRYL_4_2_1_3_0024