Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  09.04.1975
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  artyści, sztuka
Właściciel:  Stanisław Wiktor