Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  28.03.1975
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  motoryzacja, Dębiec, sklepy
Właściciel:  Stanisław Wiktor