Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  03.03.1975
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Właściciel:  Stanisław Wiktor