Opis:  analiza sytuacji mieszkaniowej w Poznaniu na początku XX wieku po przyłączeniu Jeżyc, Łazarza i Wildy, w formie opisowej oraz tabel przedstawiono, ile było w mieście pustostanów i lokali zamieszkanych, jaka była średnia liczba osób zamieszkujących lokale, jaki procent stanowiły mieszkania własnościowe i wynajmowane, ile było w Poznaniu budynków wielopiętrowych, jak kształtowała się wysokość czynszów, jakie były warunki sanitarne w mieszkaniach itp., wewnątrz broszury plan Poznania w skali 1:16 000 z zaznaczonym kolorowym obrysem granic policyjnych rewirów i nazwami ważniejszych ulic
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1907
Miejsce:  Poznań
Nazwa zespołu (kolekcji):  Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN

Przeglądaj cały obiekt