Opis:  Projektowane budynki "Centrum II" między ulicami Gwarną i Kantaka miały być kontynuacją nowej zabudowy tzw. "Centrum" przy ulicy ul. św. Marcin, na które składały się trzy zrealizowane już wieżowce z pawilonową podbudową między Ratajczaka i Kantaka. Powstać miał w ten sposób - unikatowy na skalę kraju - ciąg pięciu wieżowców nadający śródmieściu charakter nowoczesnego city.
Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  1967
Autor/Twórca:  Z. Waschko
Wydawca:  Miastoprojekt
Sygnatura:  CYRYL_45_1_2_1_0001
Zobacz lokalizację obiektu na mapie

Przeglądaj cały obiekt